+48 511 046 153 edum.szkolenia@gmail.com

Usługi w zakresie BHP.


Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie BHP. 

Działamy szybko, skutecznie
i dopasowujemy się do potrzeb klienta.

Usługi w zakresie BHP.


Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie BHP. 

Działamy szybko, skutecznie
i dopasowujemy się do potrzeb klienta.

Usługi z zakresu BHP

 

 • szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • opracowanie instrukcji do maszyn i urządzeń
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP
 • opracowanie analizy stanu BHP
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP
 • OUTSOURCING w zakresie BHP w formie umowy stałej
  usługi w zakresie PPOŻ
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP

Usługi z zakresu PPOŻ

W ramach usług z zakresu PPOŻ oferujemy:

 • sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
 • opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami PPOŻ
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z przepisami prawa (art. 209§1 pkt. 2 Kodeksu Pracy), każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w swojej firmie pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 237 ust 3. § 2 Kodeksu Pracy

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach szkolenia z pierwszej pomocy oferujemy:

 • wykłady i ciekawe ćwiczenia praktyczne;
 • profesjonalny sprzęt szkoleniowy;
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów;
 • bogate materiały szkoleniowe oraz właściwe zaświadczenia.

Kontakt z nami:

 

10 + 3 =

edu-M. Szkolenia

OSK, BHP, Kadry
ul. Nagietkowa 8
62-030 Luboń

tel. 511 046 153
e-mail: edum.szkolenia@gmail.com

Nasi partnerzy:

Dążąc do perfekcji i wciąż doskonaląc naszą ofertę, wybieramy jako swoich partnerów najlepsze lokalne firmy. Sprawdź ofertę naszego partnera
edu-M Szkolenia – Ośrodek Szkolenia Kierowców.